Udgiftslofter og statens finanser, maj 2016

Udgiftslofter og statens finanser
27-05-2016

Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i  2015-16.

Regnskabstal for 2015 viser, at udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner blev overholdt i 2015. På baggrund af den første statslige udgiftskontrol for 2016 og de kommunale og regionale budgetter for 2016 forventes udgiftslofterne i 2016 ligeledes overholdt.

På statsregnskabet for 2015 er der opgjort et overskud på DAU-saldoen på 28½ mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på 42 mia. kr. ift. det budgetterede på finansloven for 2015. I 2016 skønnes der et underskud på DAU-saldoen på 43½ mia. kr.