Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser
10-04-2017

Danmark har i mange år været præget af en massiv debat om de kulturelle og de økonomiske konsekvenser af indvandringen. Meningerne er mange, og det skal der være plads til.

Men det er vigtigt, at debatten bliver ført på et sagligt og faktuelt grundlag. I denne økonomiske analyse belyser Finansministeriet, hvor meget indvandrerne og deres efterkommere påvirker de offentlige finanser.

Den umiddelbare og mest iøjnefaldende konklusion af analysen er nedslående: I 2014 kostede indvandrere og deres efterkommere de offentlige finanser 28 mia. kr. Det er alt for mange penge. Derfor har både den nuværende regering og den tidligere V-regering gennemført en konsekvent udlændingepolitik, med 50 konkrete stramninger. Det har virket. Der kommer markant færre asylansøgere og familiesammenførte til Danmark nu end i 2014. Og samtidig er en større andel af de indvandrere, der er i Danmark, kommet i beskæftigelse. 

Analysen giver også plads til optimisme. Det står nemlig lysende klart, at så snart indvandrerne – uanset hvor de kommer fra – bliver en del af det danske arbejdsmarked, så udgør de en gevinst for de offentlige finanser. Også indvandrere med lave indkomster udgør samlet set en gevinst for de offentlige finanser. Hver gang en indvandrer er i beskæftigelse, bidrager denne til opretholdelsen og sikringen af det danske velfærdssamfund. 

De største positive bidragydere til de offentlige finanser er indvandrere fra de vestlige lande, som kommer hertil for at arbejde. Det samme gælder indvandrere fra de østlige lande i EU. Men også indvandrere fra ikke-vestlige lande såsom Kina og Indien bidrager positivt. 

De indvandrere, der trækker mest på de offentlige finanser, er asylansøgere fra lande som Syrien og Somalia. De står ofte uden for arbejdsmarkedet, og har derfor også svært ved at blive ordentligt integreret i Danmark. Den situation risikerer at føre til parallelsamfund, fremmedgørelse og kriminalitet. Det ved vi af dårlig erfaring fra tidligere indvandring.

Derfor er det afgørende, at vi fremover får flere indvandrere i job. De skal ud at arbejde, så de bliver en aktiv del af fællesskabet og dermed bidrager til vores alle sammens velstand. Regeringen har med en række initiativer allerede øget beskæftigelsen blandt de indvandrere, som er kommet til Danmark inden for de seneste år. Vi skal videre ad den vej. 

Danmark skal være et sted for dem, der kan og vil. De indvandrere, der både kan og vil bidrage positivt til det danske samfund – integrere sig økonomisk såvel som kulturelt – de er også en gevinst. Så enkelt er det.

God læselyst.