Opdateret 2025-forløb

Opdateret 2025-forløb
31-08-2017

Sammen med regeringens finanslovforslag for 2018 offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025. Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2021.