• Finanslovforslag 2018

  Forslag til finanslov for finansåret 2018

  Publiceret 31-08-2017

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • Opdateret 2025-forløb

  Opdateret 2025-forløb

  Publiceret 31-08-2017

  Sammen med regeringens finanslovforslag for 2018 offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025. Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslo ...

 • 2025-forløb og reformudspil

  2025-forløb og reformudspil

  Publiceret 31-08-2017

  I forlængelse af regeringens udspil til Jobreformens fase II og erhvervs- og iværksætterudspil offentliggøres et mellemfristet reformforløb, som belyser virkningen af regeringens udspil på blandt ande ...

 • Et trygt og sammenhængende Danmark - finanslovforslaget 2018

  Et trygt og sammenhængende Danmark - finanslovforslaget 2018

  Publiceret 31-08-2017

  Det lysner i Danmark. Økonomien er i fremgang, ledigheden er lav, og beskæftigelsen er steget betydeligt. Danmark har alle forudsætninger for at forblive et af verdens lykkeligste og rigeste lande. Me ...

 • Udgiftslofter og statens finanser, august 2017

  Udgiftslofter og statens finanser, august 2017

  Publiceret 31-08-2017

  Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, august 2017

  Publiceret 31-08-2017

  Den positive udvikling i dansk økonomi er fortsat i 2017. BNP er vokset i et højt tempo med kvartalsvækstrater på op mod ¾ pct. hvert kvartal siden starten af 2016.

 • Sammen om fremtidens virksomheder - vækst og iværksætterudspil

  Sammen om fremtidens virksomheder - erhvervs- og iværksætterudspil

  Publiceret 30-08-2017

  Danmark er et lille land. Alligevel er vi hjemsted for globale erhvervssucceser, der vækker respekt i udlandet og skaber mange tusinde job i Danmark. Det er succeser, der spænder vidt. Danske virksomh ...

 • Sådan forlænger vi opsvinget - jobreformens fase II

  Sådan forlænger vi opsvinget - jobreformens fase II

  Publiceret 29-08-2017

  Der er fremgang i dansk økonomi. Efter en langstrakt økonomisk krise er væksten tilbage, beskæftigelsen stiger og ledigheden er lav.

 • Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

  Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

  Publiceret 28-08-2017

  Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger bruges til at tilvejebringe en systematisk kvantificering af samtlige fordele og ulemper, der er ved tiltag som fx et investeringsprojekt eller en ændring af o ...