Sådan forlænger vi opsvinget - jobreformens fase II

Sådan forlænger vi opsvinget - jobreformens fase II
29-08-2017

Der er fremgang i dansk økonomi. Efter en langstrakt økonomisk krise er væksten tilbage, beskæftigelsen stiger og ledigheden er lav.

Vi skal værne om vores sunde økonomi og fremgangen i væksten. Væksten er grundlaget for, at vi kan udvikle Danmark. 

Regeringens udspil til Jobreformens fase II vil øge vækstmulighederne og beskæftigelsen. Dermed kan vi give opsvinget flyvelængde og flyvehøjde. Samtidig vil lavere personskatter frem for en stærkere offentlig forbrugsvækst dæmpe kapacitetspresset i økonomien på kort sigt.

Regeringen vil med Jobreformen hjælpe flere danskere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, fordi det giver mennesker et bedre liv og flere valgmuligheder. En høj skat for mennesker med lave arbejdsindkomster er i sig selv en barriere for selvforsørgelse og medvirker til at gøre mennesker afhængige af offentlig hjælp.

Vi ønsker at fremme et samfund, hvor det bliver lettere at forsørge sig og sine, inden man forpligtes til at afgive en stor del af sin indkomst til at finansiere samfundets udgifter. Et samfund, hvor almindelige hårdtarbejdende danskere har mere økonomisk luft i hverdagen og kan beholde mere til sig selv, hvis de tjener lidt mere. En høj marginalskat koster vækst og beskæftigelse. 

  • Derfor ønsker regeringen, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde.

For mange beskæftigede kan det være en privatøkonomisk fordel kun at indbetale en lille del af den samlede løn til pensionsordninger. Pensionsopsparing – herunder i kraft af arbejdsmarkedspensionerne – er imidlertid afgørende for, at danskerne kan opretholde en tilfredsstillende pensionisttilværelse. 

  • Derfor ønsker regeringen, at der skal være større tilskyndelse til at spare op til pension.

Biler er meget dyre i Danmark sammenlignet med andre lande på grund af de høje afgifter. En lavere registreringsafgift understøtter de danske familiers mulighed for at købe en familievenlig og trafiksikker bil.

  • Derfor ønsker regeringen, at det skal være billigere at købe bil.