Sammen om fremtidens virksomheder - erhvervs- og iværksætterudspil

Sammen om fremtidens virksomheder - vækst og iværksætterudspil
30-08-2017

Danmark er et lille land. Alligevel er vi hjemsted for globale erhvervssucceser, der vækker respekt i udlandet og skaber mange tusinde job i Danmark. Det er succeser, der spænder vidt. Danske virksomheder har vokset sig til globale giganter inden for eksempelvis medicin, legetøj, energi, fødevarer og shipping. Vi skal give plads til flere af sådanne succeser.

Danmark har et godt udgangspunkt. Vores erhvervsliv er stærkt, og vi er et af de rigeste lande i verden. Men vi må ikke stille os tilfredse med det bestående. 

Vi skal investere i danske arbejdspladser. Vi kan ikke tage velstanden for givet. Verden er i hurtig udvikling – ikke mindst i kraft af den digitale og teknologiske udvikling. Vi risikerer, at de nye arbejdspladser går uden om Danmark. Derfor skal vi stå sammen om fremtidens virksomheder. 

Regeringen ønsker en stærkere dansk iværksætter- og aktiekultur, hvor det bliver mere nærliggende at starte, udvikle og investere i virksomheder. Det skal være nemmere at føre nye idéer ud i livet som selvstændig. Flere virksomheder skal vokse sig til nye globale erhvervssucceser. Bøvl og bureaukrati skal ikke stå i vejen, når initiativrige danskere tager springet og starter deres egen virksomhed. 

Desuden ønsker regeringen, at flere danskere vælger at investere i virksomheder. Investering i aktier skal ikke kun være for de få, der kan lægge store summer på bordet. Vi skal alle have bedre mulighed for at tage del i de virksomheder, som vil tegne dansk erhvervsliv de næste 10, 20, 30 år. Og det vil samtidig give små virksomheder bedre mulighed for at rejse penge gennem andre kanaler end de store pengetanke.

Vi skal udvise rettidig omhu og sørge for at forbedre vilkårene for erhvervslivet, så danske virksomheder kan håndtere de udfordringer, de oplever i en virkelighed, som løbende stiller nye krav til dem. Ikke mindst i kraft af ny teknologi og en stigende global konkurrence. 

Virksomhedernes vilkår skal være på niveau med vores internationale konkurrenters – det er særligt vigtigt for en lille åben økonomi. Selskabsskatten er her en vigtig konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække investeringer i danske virksomheder. Flere lande har imidlertid annonceret, at de vil nedsætte selskabsskatten til under det danske niveau, herunder USA, Storbritannien, Sverige og Norge. Regeringen følger udviklingen i selskabsskatten i vores nabolande for at sikre, at selskabsskatten fortsat er konkurrencedygtig. Endvidere iværksætter regeringen løbende væksttjek af rammerne for forskellige erhverv, fx i form af vækst-teams, for at kunne følge udviklingen i dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 

Samtidig åbner den løbende digitale og teknologiske udvikling hele tiden op for nye vækstpotentialer for virksomhederne ved udvikling og udnyttelse af innovative løsninger. Og det skaber mulighed for nye forretningsmodeller. Det er muligheder, som danske virksomheder skal have de bedste vilkår for at udnytte, så de også fremadrettet kan klare sig godt i den internationale konkurrence.