Udgiftslofter og statens finanser, august 2017

Udgiftslofter og statens finanser, august 2017
31-08-2017

Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2017 og 2018.

På baggrund af den første statslige udgiftskontrol for 2017 samt en række korrektioner for eksempelvis aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 forventes statens udgiftslofter overholdt i 2017. Der er ikke givet nye skøn for de kommunale og regionale udgifter siden majvurderingen, og kommunernes og regionernes udgiftslofter forventes derfor stadig overholdt. Ifølge regeringens forslag til finanslov for 2018 og de kommunale og regionale budgetter for 2018 forventes udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner ligeledes overholdt i 2018. 

I 2017 skønnes et underskud på DAU-saldoen på 5 ¾ mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på ca. 5 mia. kr. i forhold til vurderingen i maj 2017. I 2018 skønnes der et underskud på DAU-saldoen på 22 mia. kr.