Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene

Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene
12-06-2018

Fremdriftsrapporten er den første opfølgning på målsætningerne i regeringens handlingsplan for implementeringen af de 17 verdensmål.