• Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2019

  Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2019

  Publiceret 29-06-2018

  Regeringen indgik den 5. og 7. juni 2018 aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2019.

 • Statens selskaber 2018

  Statens selskaber 2018

  Publiceret 29-06-2018

  Hovedformålet med Statens selskaber 2018 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2017 var staten majoritetsaktionær eller e ...

 • ""

  Incitamenter til beskæftigelse

  Publiceret 28-06-2018

  Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør analyse om incitamenter til beskæftigelse. Analysen ser blandt andet nærmere på, hvad der kendetegner personer med svage økonomiske incitamenter til beskæ ...

 • ""

  Indkomstforskelle og vækst

  Publiceret 28-06-2018

  Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør analyse om indkomstforskelle og vækst. Mange forhold kan påvirke økonomisk vækst, med der er ikke tegn på, at der findes en entydig sammenhæng mellem indk ...

 • Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene

  Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene

  Publiceret 12-06-2018

  Fremdriftsrapporten er den første opfølgning på målsætningerne i regeringens handlingsplan for implementeringen af de 17 verdensmål.