Lange arbejdsliv og risiko for nedslidning

Forside til analyse
02-04-2019

I denne analyse samkøres spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred, der udarbejdes af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med registerbaserede oplysninger om fx uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning.

Undersøgelsen indeholder svar på spørgsmål om blandt andet arbejdsevne, selvvurderet helbred samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.