• ""

  Økonomisk Redegørelse, december 2019

  Publiceret 16-12-2019

  Dansk økonomi har et godt udgangspunkt med stærk vækst i de seneste år og rekordhøj beskæftigelse. Men i udlandet er økonomien svækket og usikkerheden høj. Det vil påvirke Danmark. Væksten går ned i t ...

 • ""

  Aftaler om finansloven for 2020

  Publiceret 02-12-2019

  Få et samlet overblik over finanslovaftalerne for 2020.

 • ""

  Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2019

  Publiceret 11-10-2019

  Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

 • ""

  Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid - finanslovforslaget 2020

  Publiceret 02-10-2019

  Velfærd Først. Folketingsvalget i juni har givet Danmark en unik mulighed for at sætte en ny politisk retning. Med finanslovforslaget for 2020 og de netop indgåede aftaler om kommunernes og regionerne ...

 • ""

  Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023

  Publiceret 02-10-2019

  På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2020 mv. offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025.

 • ""

  Udgiftslofter og statens finanser, oktober 2019

  Publiceret 02-10-2019

  I publikationen følges op på overholdelsen af de gældende udgiftslofter og status for statens finanser i 2019-20.

 • ""

  Forslag til finanslov for finansåret 2020

  Publiceret 02-10-2019

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Lovforslaget er en ændret fremsættelse ...

 • ""

  Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2020

  Publiceret 06-09-2019

  Regeringen indgik den 4. og 6. september 2019 aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2020.

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, august 2019

  Publiceret 27-08-2019

  Et velfungerende arbejdsmarked, veludbygget offentlig velfærd og et stærkt erhvervsliv, der kan gøre sig gældende globalt, har gjort Danmark til et af verdens rigeste og mest retfærdige lande.

 • ""

  Servicetjek af offentlige budgetter

  Publiceret 27-08-2019

  Regeringen ønsker at sætte en ny og mere retfærdig retning for Danmark. Fundamentet for det er en ansvarlig økonomisk politik. Politiske udspil og aftaler skal hvile på et robust fundament, og pengene ...