Økonomisk Redegørelse, december 2019

""
16-12-2019

Dansk økonomi har et godt udgangspunkt med stærk vækst i de seneste år og rekordhøj beskæftigelse. Men i udlandet er økonomien svækket og usikkerheden høj. Det vil påvirke Danmark. Væksten går ned i tempo, og beskæftigelsen stiger mere moderat. Det viser Økonomisk Redegørelse, som regeringen offentliggør i dag.

Efter fremgang på omtrent 2½ pct. om året de seneste år står dansk økonomi nu på toppen af en højkonjunktur. Samtidig viser den globale økonomi tegn på afmatning, og der er derfor udsigt til, at væksten går ned i tempo. BNP ventes at stige med 2 pct. i år og ca. 1½ pct. i 2020 og 2021.

Der er udsigt til, at beskæftigelsen fortsætter med at vokse, og at ledighedskøen vil forblive kort. Udviklingen i udlandet er en usikkerhedsfaktor. Hvis den globale økonomi bremser yderligere op, vil det sætte sig i den danske vækst.

Finanspolitikken for næste år er svagt ekspansiv. Samlet set er der dog udsigt til, at det seneste par års relativt høje kapacitetspres i dansk økonomi aftager lidt i 2020 og 2021.

Med afsæt i finanslovsaftalen og økonomiaftalerne med kommuner og regioner ventes en vækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. i 2020, og den offentlige beskæftigelse skønnes at stige med ca. 5.000 personer.