Sygefravær i den offentlige sektor

02-01-2019

Denne analyse belyser sygefraværet i den offentlige sektor. Analysen peger på, at det gennemsnitlige sygefravær er højere i den offentlige sektor end i den private sektor.

Det skønnes, at forskellen i det gennemsnitlige sygefravær mellem de to sektorer reduceres med ca. 50-60 pct., når der korrigeres for sammensætningen af medarbejdere og arbejdsfunktioner.

Det er særligt i kommuner og regioner, at sygefraværet er højere. Desuden indikerer analysen, at der er betydelig variation i sygefraværet internt mellem kommuner, regioner og statslige institutioner. Finansministeriet har d. 31. januar 2019 lagt en ny version af analysen op. For uddybning af rettelse se nedenfor.

Obs

Finansministeriets har lagt en ny version af analysen den 31. januar 2019, fordi der efter offentliggørelse af analysen onsdag den 2. januar 2019 er opdaget en tekstmæssigfejl i figuranmærkningerne til figur 6, 7 og 28 samt i tabel B.1.2. I den tidligere version af analysen fremgik det, at det gennemsnitlige sygefravær for arbejdsfunktionen Sygeplejersker dækkede over Danmarks Statistiks arbejdsfunktionsbetegnelser ’Sygeplejerske- og jordemoderarbejde’ samt ’Andet sundhedsarbejde’. Opgørelsen af det gennemsnitlige sygefravær for gruppen (Sygeplejersker) dækkede dog alene over Danmarks Statistiks arbejdsfunktionsbetegnelse Sygeplejerske- og jordemoderarbejde.