Udgiftslofter og statens finanser, oktober 2019

""
02-10-2019

I publikationen følges op på overholdelsen af de gældende udgiftslofter og status for statens finanser i 2019-20.

På baggrund af den første statslige udgiftskontrol for 2019 mv. forventes de statslige udgiftslofter overholdt i 2019. Med regeringens forslag til finanslov for 2020 og de indgåede økonomiaftaler med kommunerne og regionerne for 2020 forventes udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner ligeledes overholdt i 2020.

I 2019 skønnes et overskud på DAU-saldoen på ca. 6½ mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på ca. 2½ mia. kr. i forhold til budgetteringen på finansloven for 2019. Budgetteringen på finanslovforslaget for 2020 giver anledning til et forventet overskud på DAU-saldoen på godt 35½ mia. kr.