Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid - finanslovforslaget 2020

""
02-10-2019

Velfærd Først. Folketingsvalget i juni har givet Danmark en unik mulighed for at sætte en ny politisk retning. Med finanslovforslaget for 2020 og de netop indgåede aftaler om kommunernes og regionernes økonomi tager regeringen de første skridt til at gøre den mulighed til virkelighed.

Vi sikrer et reelt løft af vores velfærd. Efter flere år, hvor pengene ikke har fulgt med befolkningsudviklingen, sætter vi nu en ny retning. Som lovet sørger vi for, at pengene følger med, når vi bliver flere børn og ældre. Og dertil giver vi velfærden et egentligt yderligere løft. Vi ved godt, at forventningerne er høje, og vi siger åbent, at vi ikke kan indfri alle ønsker på denne første finanslov. Men retningen er sat.

Samtidig er det en afgørende prioritet for denne regering, at vi ikke svækker vores politi og skattevæsen. Derfor vil vi ikke acceptere de nedskæringer, der ville være konsekvensen, hvis ikke vi samler den efterladte regning fra den tidligere regering op. Så det gør vi naturligvis. Derudover sikrer vi de to områder yderligere midler, så vi kan fortsætte genopbygningen af vores skattevæsen, og så der er tryghed omkring, at politiet kan løse sine opgaver.

På samme måde tager vi de første skridt for at indfri regeringens ambitiøse målsætninger på klimaområdet. Med finanslovforslaget fremlægger vi en række initiativer på tværs af regeringens arbejdsområder, der samlet sætter en grøn retning for regeringens arbejde næste år. Det sker sideløbende med arbejdet med en klimalov, som følges op af en klimahandlingsplan.

Finanslovforslaget for 2020 tager de første skridt til at sætte en ny retning for Danmark. Og det sker på ansvarlig vis, hvor pengene passer, hvor den tidligere regerings efterladte regninger samles op, og hvor vi sikrer ny finansiering til regeringens prioriteter.