DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi

""
31-08-2020

Coronakrisen har ændret betingelserne for den økonomiske politik. Med DK2025 fremlægger regeringen derfor nye overordnede rammer for finanspolitikken frem mod 2025.

Med afsæt i en justeret sti for den strukturelle saldo tilrettelægges finanspolitikken ekspansivt for at understøtte genopretningen af økonomien. Målet om strukturel balance i 2025 fastholdes og finanspolitikken er holdbar. Den nye ramme om den økonomiske politik indeholder også den første 2025-fremskrivning efter coronakrisen brød ud, herunder en opdateret udvikling i det finanspolitiske råderum.