Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2025

""
30-08-2021

På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2022 mv. offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025.

Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2025. I fremskrivningen er de mellemfristede mål om finanspolitisk holdbarhed og strukturel balance i 2025 opfyldt.