• ""

  Hverdag med øget beredskab

  Publiceret 15-09-2021

  Som et element i Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark fra marts 2021 blev aftalepartierne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal give input til den langsigtede strategi for håndtering ...

 • ""

  Økonomisk Analyse: Dagpengemodellen - Teknisk opdatering

  Publiceret 10-09-2021

  Dagpengemodellen anvendes i dag af Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet til at foretage konsekvensvurderinger af mulige ændringer i reglerne på dagpengeområdet. Siden opbygningen af modellen ...

 • ""

  Økonomisk Analyse: Regneprincipper på beskæftigelses- og overførselsområdet

  Publiceret 10-09-2021

  Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet anvender en række regneprincipper, når der foretages konsekvensvurderinger af justeringer af indkomstoverførsler og den aktive arbejdsmarkedspolitik. Til ...

 • ""

  Danmark kan mere I - Flere i arbejde. Danmark skal være rigere, grønnere og dygtigere.

  Publiceret 07-09-2021

  Regeringen har fremlagt ti fremskridt for Danmark i et tiårigt perspektiv. Danmark kan mere.

 • ""

  Forslag til finanslov for finansåret 2022

  Publiceret 30-08-2021

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, august 2021

  Publiceret 30-08-2021

  Der er aktuelt høj fart i dansk økonomi oven på genåbningen af samfundet. Både aktiviteten og beskæftigelsen overstiger nu niveauet før coronapandemien. Med den markante fremgang er dansk økonomi på v ...

 • ""

  Hverdagen tilbage - nu ser vi fremad, finanslovforslaget 2022

  Publiceret 30-08-2021

  Det seneste år har Danmark i høj grad været præget af COVID-19. Pandemien har markant ændret måden, vi har levet sammen på. Som følge af en resolut krisehåndtering og effektiv udrulning af vacciner er ...

 • ""

  Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2025

  Publiceret 30-08-2021

  På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2022 mv. offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025.

 • ""

  Voluntary National Review - Denmark

  Publiceret 12-06-2021

  Globally, Denmark ranks high in fulfilment of the 17 Sustainable Development Goals and promotion of the 2030 Agenda. The importance of the goals cannot be overstated. They are the touchstone of the wo ...

 • ""

  Handlingsplan for FN's Verdensmål

  Publiceret 10-06-2021

  Danmark er med i front, når det gælder om at realisere FN’s 17 Verdensmål. Det er 17 vigtige mål, der samler verden om at kæmpe for en mere bæredygtig og retfærdig fremtid. Og 17 vigtige mål, som jeg ...