• ""

  Ulighedsredegørelsen 2021

  Publiceret 21-12-2021

  Ulighedsredegørelsen 2021 bidrager med viden om forskellige dimensioner af ulighed, fx indkomst- og formueforskelle, betydningen af økonomisk arv og forskelle i sunde leveår.

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, december 2021

  Publiceret 17-12-2021

  Dansk økonomi er i løbet af kort tid kommet tilbage i en højkonjunktur med høj beskæftigelse og den laveste ledighed i 12 år. Selvom coronapandemien igen er blusset op og skaber fornyet usikkerhed, er ...

 • ""

  Udgiftslofter og statens finanser, december 2021

  Publiceret 17-12-2021

  I publikationen følges op på overholdelsen af de gældende udgiftslofter og status for statens finanser i 2021 og 2022.

 • ""

  National strategi for cyber- og informationssikkerhed

  Publiceret 15-12-2021

  Danmark er en af verdens førende nationer når det gælder digitalisering. Både i privatlivet, på arbejdspladsen og i mødet med det offentlige Danmark er danskernes hverdag digitaliseret.

 • ""

  Kingdom of Denmark - Green Bond Framework

  Publiceret 08-12-2021

  Som et af de første lande i Europa er Danmark nu klar til at udstede grønne statsobligationer, hvor de grønne udgifter er udvalgt efter EU’s kommende lovgivning.

 • ""

  Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2021

  Publiceret 11-11-2021

  Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

 • ""

  Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2018

  Publiceret 15-10-2021

  Finansministeriets årlige analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser viser igen i år et fald i de samlede nettoudgifter i 2018.

 • ""

  Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland

  Publiceret 01-10-2021

  Regeringen nedsatte den 16. marts 2021 Digitaliseringspartnerskabet. Vi fik i opdrag at udarbejde anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark skal udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden. ...

 • ""

  Hverdag med øget beredskab

  Publiceret 15-09-2021

  Som et element i Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark fra marts 2021 blev aftalepartierne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal give input til den langsigtede strategi for håndtering ...

 • ""

  Økonomisk Analyse: Dagpengemodellen - Teknisk opdatering

  Publiceret 10-09-2021

  Dagpengemodellen anvendes i dag af Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet til at foretage konsekvensvurderinger af mulige ændringer i reglerne på dagpengeområdet. Siden opbygningen af modellen ...