Udgiftslofter og statens finanser, december 2021

""
17-12-2021

I publikationen følges op på overholdelsen af de gældende udgiftslofter og status for statens finanser i 2021 og 2022.

På baggrund af decembervurderingen, der er baseret på den statslige udgiftsopfølgning 3 for 2021, forventes de statslige dellofter at blive overholdt i 2021. Med Aftale om finansloven for 2022 og de indgåede økonomiaftaler med kommunerne og regionerne for 2022 forventes udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner ligeledes overholdt i 2022.

I 2021 skønnes et underskud på DAU-saldoen på ca. 17½ mia. kr., hvilket er en nedjustering med 53¾ mia. kr. sammenlignet med augustvurderingen. Det forventede lavere DAU-underskud i 20221 kan primært henføres til højere forventede skatte- og momsindtægter. På finansloven for 2022 er der budgetteret med et overskud på DAU-saldoen på 52½ mia. kr. i 2022.