""
21-12-2021

Ulighedsredegørelsen 2021 bidrager med viden om forskellige dimensioner af ulighed, fx indkomst- og formueforskelle, betydningen af økonomisk arv og forskelle i sunde leveår.

Danmark er et land med en høj grad af lighed. Det afspejler sig blandt andet i små økonomiske forskelle i en international sammenhæng og lige adgang til uddannelse og sundhed. Der er tegn på, at stigende levetid omsætter sig i flere sunde leveår på tværs af befolkningsgrupper.