Delrapport 2: Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur

""
12-02-2021

I sin anden delrapport, Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur, analyserer Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, hvordan infrastrukturen kan blive klar til nul- og lavemissionsbilernes udbredelse.

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler færdiggør sin afrapportering med en analyse af, hvordan infrastrukturen i Danmark kan blive klar til at understøtte udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler. Det indebærer blandt andet overvejelser om den teknologiske udvikling, den offentlige sektors rolle i forhold til de private markedsaktører og overvejelser om elnettets kapacitet i lyset af den stigende elektrificering af samfundet. Derudover indeholder delrapporten også en analyse af muligheden for at indføre en trængselsafgift i København og Frederiksberg.