Økonomisk Analyse: Økonomisk status i Danmark og udlandet

""
11-03-2021

Analysen gør status for, hvordan dansk og international økonomi indtil videre er kommet igennem coronakrisen. Analysen viser, at Danmark sammen med de øvrige nordiske lande har klaret sig godt sammenlignet med flertallet af de europæiske økonomier og USA.

Coronapandemien har sat dybe spor i dansk og international økonomi. Mange lande oplevede en historisk stor tilbagegang i økonomisk aktivitet under den første smittebølge i foråret sidste år. Trods en betydelig genopretning hen over sommeren blev resultatet for 2020 som helhed et stort fald i BNP på tværs af lande.

Der er imidlertid store forskelle på, hvor hårdt de enkelte lande blev økonomisk ramt af pandemien. Danmark har – på linje med de øvrige nordiske lande – klaret sig relativt godt og bedre end frygtet i gennem det forgangne år, om end aktiviteten i en betydelig del af økonomien fortsat ligger væsentligt under niveauet før krisen.

Den danske udviklingen skal ses i sammenhæng med, at omfattende hjælpepakker og kompensationsordninger har afbødet tilbageslaget på arbejdsmarkedet og holdt hånden under virksomheder. Endvidere har en ekspansiv finanspolitik stimuleret genopretningen. Endelig har et godt udgangspunkt uden ubalancer i økonomien, og en tilpasningsdygtig økonomi og fleksibelt arbejdsmarked været afgørende for begrænse de økonomiske konsekvenser.