Økonomisk Analyse: Dagpengemodellen - Teknisk opdatering

""
10-09-2021

Dagpengemodellen anvendes i dag af Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet til at foretage konsekvensvurderinger af mulige ændringer i reglerne på dagpengeområdet. Siden opbygningen af modellen i 2015 er reglerne på dagpengeområdet og sammensætningen af dagpengemodtagere ændret. Der er gennemført en teknisk opdatering af dagpengemodellen, så modellen fortsat afspejler aktuelle regler og data.

Det er samtidig et ønske at sikre øget dokumentationen af dagpengemodellen og derved give et opdateret indblik i modellens opbygning.

Publikation beskriver derfor dagpengemodellens grundlæggende struktur, og hvordan modellen er opdateret til seneste regelændringer og sammensætning af dagpengemodtagere.