Økonomisk Analyse: Regneprincipper på beskæftigelses- og overførselsområdet

""
10-09-2021

Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet anvender en række regneprincipper, når der foretages konsekvensvurderinger af justeringer af indkomstoverførsler og den aktive arbejdsmarkedspolitik. Tilgangen til konsekvensvurderinger er opbygget på baggrund af et omfattende katalog af litteratur og erfaringer.

Regneprincipperne er en dynamisk størrelse, som løbende tilpasses i takt med, at ny viden tilsiger det. Med henblik på at øge gennemsigtigheden i forhold til de beregninger, der foretages som led i bl.a. politiske udspil og forhandlingsforløb, og understøtte dialog om videreudviklingen af regneprincipperne, samler denne rapport op på de metoder, som aktuelt anvendes af Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet.

Fra februar 2021 har formandskabet for De Økonomiske Råd fået udvidet deres rolle med at forestå med en uafhængig vurdering af ministeriernes regneprincipper. Vurderingen kan indeholde anbefalinger til justeringer af de anvendte forudsætninger, hvis der er anledning til det. Finansministeriet lægger rapporten om regneprincipper på overførsels- og beskæftigelsesområdet frem for at understøtte De Økonomiske Råd i dette arbejde og for at fremme den offentlige debat på området.