2030-planforløb: Grundlag for udgiftslofter 2026

""
31-08-2022

På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2023 mv. offentliggøres en mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2030.

2030-planforløbet danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2026. Publikationen indeholder en teknisk beskrivelse af 2030-fremskrivningen, herunder de samfundsøkonomiske forudsætninger og overordnede finanspolitiske rammer og mål frem mod 2030. Det danner grundlag for regeringens samlede 2030-plan, der offentliggøres senere i september og som vil indeholde regeringens politiske prioriteringer og målsætninger frem mod 2030.