• ""

  Forslag til finanslov for finansåret 2023

  Publiceret 31-08-2022

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, august 2022

  Publiceret 31-08-2022

  Det er mere og mere tydeligt, at krigen i Ukraine og følgevirkningerne heraf indebærer store omkostninger for verdensøkonomien. Konsekvenserne viser sig i stigende grad mere bredt i den internationale ...

 • ""

  2030-planforløb: Grundlag for udgiftslofter 2026

  Publiceret 31-08-2022

  På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2023 mv. offentliggøres en mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2030.

 • ""

  Stramt og ansvarligt - finanslovforslaget 2023

  Publiceret 31-08-2022

  Vi står i en usikker tid. Vi var i færd med at lægge de økonomiske virkninger af knap 2 år med corona bag os, da der udbrød krig på europæisk jord med den russiske invasion i Ukraine.