Økonomisk Analyse: Beskæftigelsesgab for flygtninge og familiesammenførte

""
14-11-2023

Den økonomiske analyse undersøger forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem danskere og flygtninge henholdsvis familiesammenførte. Analysen viser blandt andet, at særligt kvinder med flygtningebaggrund har et betydeligt beskæftigelsesgab.

Beskæftigelsesgabet for flygtninge og familiesammenførte afspejler blandt andet, at målgruppen er overrepræsenteret på forskellige midlertidige ydelser. I de fleste aldersgrupper kan en del af beskæftigelsesgabet tilskrives, at en større andel modtager kontanthjælpsydelser mv. end personer med dansk oprindelse. For personer i målgruppen over 50 år afspejler beskæftigelsesgabet især, at en større andel modtager førtidspension.

Kvinder med flygtningebaggrund, hvoraf en stor del kommer fra MENAPT-landene, har et beskæftigelsesgab til danske kvinder på 40 pct.-point. Ser man bort fra førtidspensionister og personer i uddannelse og tager højde for forskelle i karakteristika til danske kvinder, er gabet 18 pct.-point. Kvinder i målgruppen, der har taget en uddannelse i Danmark, har et begrænset beskæftigelsesgab.