Udgiftslofter og statens finanser, november 2023

""
29-11-2023

I publikationen følges der op på overholdelsen af de gældende udgiftslofter og status for statens finanser i 2023 og 2024.

Med regeringens forslag til finanslov for 2024 og de indgåede økonomiaftaler med kommunerne og regionerne for 2024 forventes udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner overholdt i 2024.

I 2023 skønnes et overskud på DAU-saldoen på ca. 52¼ mia. kr., hvilket svarer til en nedjustering på i alt 8¼ mia. kr. i forhold til budgetteringen på finansloven for 2023. Budgetteringen på regeringens forslag til finanslov for 2024 giver anledning til et forventet overskud på DAU-saldoen på godt 14¾ mia. kr.