Udgivelser

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, maj 2022

  Publiceret 12-05-2022

  Efter en turbulent periode under coronapandemien har Ruslands invasion af Ukraine skabt nye forstyrrelser i verdensøkonomien. Krigen påvirker også økonomien i Danmark, blandt andet i form af stigende ...

 • ""

  Danmarks Konvergensprogram 2022

  Publiceret 12-05-2022

  Danmarks Konvergensprogram 2022 giver en samlet status for de økonomiske udsigter for dansk økonomi på kort, mellemfristet og langt sigt

 • ""

  Danmarks digitaliseringsstrategi - sammen om den digitale udvikling

  Publiceret 05-05-2022

  Regeringens digitaliseringsstrategi sætter retningen for Danmarks digitale fremtid

 • ""

  Danmarks Nationale Reformprogram 2022

  Publiceret 29-04-2022

  I Danmarks Nationale Reformprogram 2022 redegøres for den overordnede økonomiske ramme for dansk økonomi samt reformer og investeringer, der er foretaget på en række centrale områder inden for vækst o ...

 • ""

  Erfaringer med budgetloven 2014-2020

  Publiceret 28-04-2022

  Finansministeriet har udarbejdet en række faglige analyser af de hidtidige erfaringer med budgetloven, som viser, at budgetloven overordnet har fungeret efter hensigten. På baggrund af analyserne er d ...

 • ""

  Danmark kan mere II

  Publiceret 19-04-2022

  Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig. Vores tryghed og sikkerhed er under pres fra Rusland. Derfor har regeringen indgået et nationalt kompromis om D ...

 • ""

  Finansloven for 2022

  Publiceret 07-02-2022

  Finansloven for 2022 blev vedtaget af Folketinget d. 22. december 2021. Formelt er det finanslovforslaget for 2022 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag ...

 • ""

  Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021

  Publiceret 27-01-2022

  Regeringen har torsdag d. 27. januar fremsat forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021.

 • ""

  Ulighedsredegørelsen 2021

  Publiceret 21-12-2021

  Ulighedsredegørelsen 2021 bidrager med viden om forskellige dimensioner af ulighed, fx indkomst- og formueforskelle, betydningen af økonomisk arv og forskelle i sunde leveår.

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, december 2021

  Publiceret 17-12-2021

  Dansk økonomi er i løbet af kort tid kommet tilbage i en højkonjunktur med høj beskæftigelse og den laveste ledighed i 12 år. Selvom coronapandemien igen er blusset op og skaber fornyet usikkerhed, er ...