Det finanspolitiske råderum

Det finanspolitiske råderum bliver opdateret i forbindelse med de mellemfristede fremskrivninger.

Det finanspolitiske råderum er et mål for, hvor meget plads der er til nye politiske initiativer på skatte- og udgiftsområdet frem mod 2025, herunder realvækst i det offentlige forbrug eller andre politiske initiativer inden for målet om strukturel balance i 2025. Det finanspolitiske råderum er beregnet i en samlet fremskrivning på baggrund af den vedtagne skattepolitik, andre initiativer under indfasning for eksempel reformer, den besluttede ramme til offentlige investeringer samt anden besluttet politik eller gældende regler.

Råderummet til realvækst i det offentlige forbrug eller andre politiske initiativer er målt i forhold til et scenarie med real nulvækst i det offentlige forbrug, det vil sige i forhold til et scenarie, hvor det offentlige forbrug udgør en aftagende andel af BNP.

 Graf som viser det økonomiske råderum