• DONG Energy - bestyrelsesformandens fratræden

  Publiceret 30-01-2014

  I forbindelse med offentliggørelsen af, at bestyrelsesformanden for DONG Energy A/S, Fritz Schur, fratræder i forbindelse med den ordinære generalforsamling 12. marts 2014, udtaler finansminister Bjar..

 • Godkendelse af kapitaludvidelse i DONG Energy

  Publiceret 30-01-2014

  Finansudvalget har i dag godkendt aktstykket om kapitaludvidelsen i DONG Energy.

 • Fagforeningsledernes udmelding - DONG Energy

  Publiceret 25-01-2014

  Fire fagforeningsledere har d.d. udsendt en pressemeddelelse, hvori de opfordrer regeringen til at afsøge muligheden for en ”dansk løsning" i forhold til kapitaludvidelsen i DONG Energy. Finansminis..

 • Finansredegørelse 2014

  Publiceret 23-01-2014

  I dag offentliggør Finansministeriet finansredegørelse 2014.

 • Historisk højt anlægsniveau i regionerne i 2014

  Publiceret 22-01-2014

  Regionerne har budgetteret på et niveau, der samlet set ligger lidt over de rammer, der blev fastlagt i sommer. Det fremgår af de endelige budgettal for regionerne. Regeringen har besluttet at accepte ...

 • Kommunernes budgetter for 2014

  Publiceret 17-01-2014

  Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2014 viser, at kommunerne har budgetteret på et niveau, der samlet set ligger lidt over de aftalte rammer. Regeringen har foretaget en samlet vurder ...