Regeringen vil fjerne bøvl og bureaukrati for 4 milliarder kr.

04-09-2018

Som en del af afbureaukratiseringsreformen vil regeringen fjerne administrative byrder og regler for 4 milliarder kr. Penge, som i stedet kan bruges lokalt på kernevelfærd.

Frihed, faglighed og mere tillid til medarbejderne skal give bedre velfærd til borgerne.  

Sådan lyder hovedbudskaberne i afbureaukratiseringsreformen 'Færre regler – mindre bureaukrati', der er det første af i alt seks reformspor i regeringens Sammenhængsreform. 

Reformsporet med mere end 100 konkrete initiativer blev præsenteret af statsminister Lars Løkke Rasmussen og innovationsminister Sophie Løhde i dag på et pressemøde. 

Sammenhængsreformens fem øvrige reformspor, der vil blive præsenteret i løbet af efteråret, har alle det til fælles, at de skal forbedre velfærden. 

Det skal bl.a. ske ved at skabe bedre sammenhænge på tværs af den offentlige sektor, hæve kvaliteten i de offentlige tilbud og sætte borgeren i centrum, fortæller innovationsminister Sophie Løhde, der har stået i spidsen for reformarbejdet: 

Vi har i Danmark på mange måder en tryg og god velfærd. Men der er også steder, hvor borgerne bliver klemt i systemerne. Patienter, der bliver tabt i overgangene mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger. Udsatte mennesker, som har brug for en hjælpende hånd og en mere sammenhængende indsats. Der skal vi skabe bedre sammenhæng og løfte kvaliteten i velfærden, siger Sophie Løhde.

Med afbureaukratiseringsreformen vil regeringen bl.a. fjerne administrative byrder og regler for i alt 4 milliarder kr. inden udgangen af 2022. Penge, som i stedet kan bruges lokalt på kernevelfærd.

Vi lancerer i dag det første reformspor i Sammenhængsreformen. Afbureaukratiseringsreformen handler om at luge ud i bøvl og bureaukrati og dermed give medarbejderne i fx ældreplejen mere tid sammen med de ældre. Vi skal vise mere tillid til de dygtige medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, og dermed give dem en større grad af frihed, så de kan bringe deres faglighed i spil, siger Sophie Løhde.

Sammenhængsreformen er blevet til i dialog med blandt andre borgere, medarbejdere og ledere i den offentlige sektor. Innovationsministeren har fx besøgt alle 98 kommuner, fem regioner og en række statslige arbejdspladser for at få konkrete input til reformarbejdet.

Samtidig har regeringen med kampagnen 'Meld en regel' modtaget en lang række forslag til regelforenklinger fra bl.a. offentligt ansatte, borgere, kommuner, regioner og faglige organisationer.

Læs Sammenhængsreformen – mere frihed, tillid og tryghed

Læs Færre regler og mindre bureaukrati

Læs Kulegravninger af ældrepleje- og dagtilbudsområdet

Læs Appendiks til Kulegravninger af ældrepleje- og dagtilbudsområdet   

De seks reformspor i Sammenhængsreformen har fokus på:

  1. Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor

  2. Digital service i verdensklasse 

  3. Bedre hjælp til borgere og familier med komplekse problemer

  4. Bedre ledelse og rette kompetencer 

  5. Et mere sammenhængende sundhedsvæsen
     
  6. Bedre sammenhæng i vejen til uddannelse og job