Sammenhængen mellem uddannelse og erhvervsdeltagelse

Sammenhængsreformen - mere frihed, tillid og tryghed
03-05-2011

I arbejdspapiret estimeres gennemslaget af et øget uddannelsesniveau på erhvervsdeltagelsen gennem to forskellige estimationsmetoder. Resultaterne peger på, at effekten på erhvervsdeltagelsen af, at flere har opnået kompentencegivende uddannelse, i perioden 1981-2007 har udgjort mellem omkring ¼ og ½ af den proportionale effekt, der ville fremkomme, hvis øget uddannelse slog fuldt igennem på erhvervsdeltagelsen med den observerede tværsnitssammenhæng.

Analysen peger endvidere på, at den marginale effekt på erhvervsdeltagelsen er aftagende efterhånden, som en stadig større andel af de enkelte årgange i befolkningen i forvejen har opnået en uddannelse, og at den fremadrettede effekt således ligger i intervallet 0-40 pct. af den proportionale uddannelseseffekt.
 
Læs arbejdspapiret om sammenhængen mellem uddannelse og erhvervsdeltagelse