Folk med et langt arbejdsliv er mindre nedslidte

02-04-2019

En ny analyse fra Finansministeriet viser, at folk, der arbejder i mange år, føler sig mindre nedslidte end jævnaldrende, der har været færre år på arbejdsmarkedet.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det kommer måske som en overraskelse for nogle, men folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, er mindre nedslidte end deres jævnaldrende, der har arbejdet i færre år. Man risikerer derfor at ramme meget skævt, hvis man vil give en ret til tidlig folkepension til dem, der har arbejdet i for eksempel 42 år. Sådan en ret vil gå til en gruppe, der faktisk har et bedre helbred end gennemsnittet af danskere. Jeg bemærker også, at især kvinder og offentligt ansatte risikerer at tabe på en ordning, hvor retten til tidlig pension skal gå til dem, der har været i længst tid på arbejdsmarkedet. 

Beskæftigede seniorer, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, har i snit et bedre selvvurderet helbred og højere arbejdsevne, end dem, der har været der færre år. Analysen ’Lange arbejdsliv og risiko for nedslidning’ afdækker dog ikke årsagerne til, at der er en sammenhæng mellem et langt arbejdsliv og et godt helbred.
 
Nedslidt er ikke et veldefineret begreb, men seniorer i job er blevet spurgt af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om deres arbejdsevne, helbred og fysiske belastning. I analysen er spørgeskemaundersøgelsen samkørt med oplysninger som uddannelse og antal år på arbejdsmarkedet (så vidt muligt opgjort som fuldtidsår).
 
Analysen viser, at blandt beskæftigede seniorer har kvinder, offentligt ansatte og folk med videregående uddannelser ofte arbejdet i færre år end gennemsnittet. Omvendt arbejder folk i den finansielle sektor ofte i mange år. 

Læs analysen Lange arbejdsliv og risiko for nedslidning

Læs data bag figurerne i analysen Lange arbejdsliv og risiko for nedslidning