Servicetjek af de offentlige finanser viser pres på offentlige budgetter på mindst 3,5 mia. kr.

27-08-2019

Den forrige regering har efterladt betydelige ubetalte regninger, viser servicetjek. Samtidig står den danske økonomi dog stærkt, men verden er blevet mere usikker, og det kan lægge en dæmper på fremgangen.

En manglende vejafgift, udhuling af registreringsafgiften og fortsatte udeståender om finansieringen af politiske aftaler om blandt andet folkeskole og arbejdsmiljø er blandt årsagerne til en samlet efterladt regning på 3,5 mia. kr. i 2020.  Herunder er også, at der skal findes penge til politiet og anklagemyndigheden, der, som følge af et fald i bevillingerne og pres på udgifterne, har en udfordring på 1 mia. kr. i 2020.  

Finansminister Nicolai Wammen siger: 

Vores servicetjek viser desværre, at den tidligere regering har efterladt en meget stor regning, som vi skal finde på næste års budget. Dyre afgiftslettelser er ikke betalt. Vigtige opgaver i vores politi og skattevæsen skal løses. Det er penge, vi så ikke kan bruge på at forbedre vores velfærd, og det gør opgaven sværere, at Lars Løkke Rasmussens regering ikke udviste rettidig omhu.

Når man ser på dansk økonomi nu og til næste år i den Økonomisk Redegørelse for august, så står det klart, at opsvinget i dansk økonomi nu er inde i sit syvende år. Det er forventningen, at væksten vil fortsætte, men i et gradvist lavere tempo – i forlængelse af seneste års tendens. BNP skønnes at vokse med 1,7 pct. i år og 1,6 pct. næste år.

Udviklingen i udlandet er dog mere usikker, og der er allerede sket en vis afmatning i verdensøkonomien, som kan få indflydelse på dansk økonomi. Et stærkt udgangspunkt betyder imidlertid, at dansk økonomi står godt rustet – også i tilfælde af mere modvind fra udlandet.
 
Finansminister Nicolai Wammen siger: 

Dansk økonomi er på den ene side grundlæggende sund med høj beskæftigelse, lave renter og en pæn vækst i privatforbruget. Men vi skal sikre, at pengene følger med, når vi bliver flere børn og ældre, hvilket jo er en glædelig udvikling. En stærk økonomi skal virke for alle og især for dem, som er i fare for at blive efterladt på perronen. Vi har muligheden for at indfri den ambition nu. Derfor vil vi blandt andet udvikle den offentlige velfærd.

Vurderingen af de offentlige finanser er baseret på tekniske forudsætninger for 2020, idet regeringen vil fremlægge sit egentlige finanslovforslag med politiske prioriteringer i forbindelse med Folketingets åbning. 

Læs Servicetjek af de offentlige budgetter

Læs Økonomisk Redegørelse, august 2019

Læs opdateret 2025-fremskrivning, august 2019

Se Nicolai Wammens slides fra pressemødet