Opdateret 2025 forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023 - teknisk fremsættelse

""
27-08-2019

Som følge af folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse fremsættes i august et teknisk finanslovforslag for 2020.

Lovforslaget indeholder således ikke nye politiske prioriteringer, men afspejler alene en teknisk budgettering af de offentlige indtægter og udgifter. Sammen med det tekniske finanslovforslag for 2020 fremsættes der lovforslag om fastsættelse af udgiftslofter for det nye fjerde loftsår 2023. Grundlaget for udgiftslofterne for 2023 er en teknisk opdateret mellemfristet fremskrivning af dansk økonomi, hvor budgetlovens underskudsgrænse for strukturelle underskud og det mellemfristede mål om strukturel balance i 2025 er overholdt, men hvor der ikke indgår nye politiske prioriteringer.