Regeringen vil sikre en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi

31-08-2020

Regeringen holder med sit forslag til finanslov for 2021 skarpt fokus på at føre Danmark trygt gennem coronakrisen og sikre en grøn genopretning af økonomien. Samtidig offentliggøres også en ny prognose for, hvor hårdt dansk økonomi er ramt af coronakrisen, og en ny ramme for den økonomiske politik frem mod 2025.

Regeringens forslag til en finanslov for 2021 er præget af coronapandemien, der fortsat skaber både sundhedsmæssig og økonomisk usikkerhed herhjemme og verden over. Derfor vil regeringen med sit forslag blandt andet sikre en reserve til genstart af dansk økonomi og særlige udfordringer afledt af COVID-19 på 9,2 mia. kr. Reserven, der kommer oveni forårets adskillige initiativer, skal både gå til at sikre danske arbejdspladser samt til sundhedsvæsen, vacciner og økonomisk genopretning.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi ser ind i en fremtid præget af stor usikkerhed skabt af den verdensomspændende corona-krise. Vores forslag til finansloven 2021 er en corona-finanslov, hvor regeringen sætter retningen for vores vej ud af krisen og lægger linjerne til en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. Det, der er på spil, er danskernes arbejdspladser, og det er lige nu regeringens vigtigste prioritet at sikre dem.

Arbejdet med den grønne omstilling fortsætter. Regeringen holder fast i et offentligt forskningsbudget på 1 pct. af BNP og afsætter desuden ekstraordinært 750 mio. kr. til grøn forskning. Regeringen lægger op til, at de øremærkede midler til grøn forskning vil overstige sidste års historisk høje niveau. Regeringen vil desuden afsætte 200 mio. kr. over fire år til natur og biodiversitet.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Samtidig med at vi genopbygger, skal vi udvikle Danmark, og med dette finanslovforslag fortsætter vi indsatsen for at gøre Danmark grønnere. Genopretningen skal dog også være retfærdig, og vi har ikke glemt løftet om at sætte velfærden først. Det gælder også i en krisetid.

I forslaget bliver der blandt andet afsat 1,4 mia. kr. over fire år til en bedre fremtid for udsatte og anbragte børn, og der afsættes 400 mio. kr. over de næste to år til at løfte kvaliteten og kompetencerne i ældreplejen.
Trygheden og tilliden til bærende samfundsinstitutioner er væsentlige prioriteter i forslaget. Skattevæsenet løftes med 1,3 mia. kr. i 2021, og bevillingsniveauet fastholdes frem til 2024. Samtidig afsættes der 2,1 mia. kr. i 2021 stigende til 2,6 mia. kr. i 2024 til at skabe et politi tættere på danskerne.

Prioriteringerne sker på et bagtæppe af en økonomisk krise, hvor regeringen ifølge Økonomisk Redegørelse venter et fald i BNP på 4,5 pct. for hele 2020. For 2021 ventes en vækst i BNP på 4,2 pct. Der er dog fortsat betydelig usikkerhed for dansk økonomi. Det gælder ikke mindst eksporten.

Samtidig ændres den finanspolitiske sti frem mod 2025, hvor regeringen lægger op til en ekspansiv finanspolitik i de kommende år. Regeringen budgetterer med et underskud på den strukturelle saldo på 0,5 pct. i 2021, men holder fast i målet om strukturel balance i 2025.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Corona er desværre et nyt vilkår, som vi må leve med i en tid fremover. Der skal ikke herske tvivl om, at Danmark også økonomisk er alvorlig ramt. Derfor fastlægger regeringen sammen med finanslovforslaget for 2021 en ny ramme for den økonomiske politik frem mod 2025, så vi kan bekæmpe arbejdsløshed og sætte gang i hjulene inden for ansvarlige rammer. 

Publikationer

Du kan læse mere om de finanspolitiske rammer frem mod 2025, status på dansk økonomi og forslag til finanslov for 2021 her:

Læs DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi

Læs Økonomisk Redegørelse (august-vurdering)

Læs Trygt gennem krisen i fællesskab - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi (finanslovforslaget for 2021)

Læs hele finanslovforslaget 2021


Faktaark

Læs faktaark om konjunkturprognosen

Læs faktaark om offentlige finanser og finanspolitik i 2020 og 2021

Læs faktaark om opdateret finanspolitisk råderum frem mod 2025


Powerpoints

Se powerpoints fra præsentationen af Økonomisk Redegørelse, DK2025 og finanslovforslag 2021