Danmark kan mere I - Flere i arbejde. Danmark skal være rigere, grønnere og dygtigere.

07-09-2021

Regeringen har fremlagt ti fremskridt for Danmark i et tiårigt perspektiv. Danmark kan mere.

De ti fremskridt er ambitiøse og vil kræve løbende og gennemgribende ændringer af vores samfund.

Det er ikke gjort med én reform, men kræver en vedvarende indsats – også når reformerne er vedtaget og skal implementeres.

”Danmark kan mere I” er det første udspil i den nye reformkurs.

Udspillet har det klare mål, at endnu flere skal arbejde.

Det er et markant udspil, som på en økonomisk ansvarlig og socialt retfærdig måde vil øge beskæftigelsen med mere end 10.000 personer frem mod 2030, og som gør Danmark rigere, grønnere og dygtigere.

Den konkrete indsats omfatter blandt andet:

  • 4½ mia. kr. til investeringer i uddannelse, forskning, grøn omstilling og det danske arbejdsmarked
  • Stramning af dimittendreglerne, så nyuddannede kommer hurtigere i job
  • Forhøjelse af den maksimale dagpengesats
  • 37 timer – ny arbejdslogik, der blandt andet skal få flere kvinder med indvandrerbaggrund i arbejde
  • Ingen modregning i pension på grund af partners arbejdsindkomst
  • Markant lavere elafgift frem mod 2030
  • Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte

Læs Danmark kan mere I - Flere i arbejde. Danmark skal være rigere, grønnere og dygtigere.

Læs faktaark om overordnede økonomiske virkninger af Danmark kan mere I

Læs faktaark om virkning på strukturel beskæftigelse af enkelte initiativer i Danmark kan mere I

Læs faktaark om Danmark kan mere I