Øget åbenhed: Finansministeriet fremlægger regneprincipper

10-09-2021

Med henblik på at skabe større åbenhed offentliggør Finansministeriet nu to publikationer om regneprincipper – en på beskæftigelses- og overførelsesområdet samt en publikation, som gennemgår en teknisk opdatering af den såkaldte dagpengemodel.

I 2020 tog regeringen initiativ til, at formandskabet for De Økonomiske Råd fik udvidet deres rolle. Fra februar 2021 har formandskabet igangsat arbejdet med at stå for en uafhængig løbende vurdering af ministeriernes regneprincipper. Formandskabets udvidede rolle skal være med til at sikre, at ministeriernes regneprincipper står på det bedst mulige faglige grundlag og afspejler den tilgængelige viden – og at de løbende opdateres.

For at give De Økonomiske Råd og offentligheden et mere dybdegående og opdateret indblik i Finansministeriets regnemetoder lægger ministeriet nu to publikationer om regneprincipper åbent frem.

Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet anvender en række regneprincipper, når der foretages konsekvensvurderinger af justeringer af indkomstoverførsler og den aktive arbejdsmarkedspolitik. Desuden anvender de to ministerier dagpengemodellen til at foretage konsekvensvurderinger af mulige ændringer i reglerne på dagpengeområdet.

Publikationen om regneprincipper på beskæftigelses- og overførelsesområdet gennemgår de eksisterende regneprincipper på Beskæftigelsesministeriets område, dvs. de metoder, der anvendes til konsekvensvurderinger af tiltag vedr. indkomstoverførsler og aktiv arbejdsmarkedspolitik. Der er et særligt fokus på at forklare baggrunden for de dynamiske virkninger af tiltag på området.

Læs Økonomisk Analyse: Regneprincipper på beskæftigelses og overførselsområdet

I publikationen om dagpengemodellen præsenteres en teknisk opdatering af dagpengemodellen. Med den tekniske opdatering er løbende regelændringer samt ændringen af sammensætningen dagpengeledige ajourført i modellen.

Læs Økonomisk Analyse: Dagpengemodellen - Teknisk opdatering