• København

  Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2024

  Publiceret 15-05-2024
  Nyhed

  Økonomisk Redegørelse, maj 2024 offentliggøres d. 16. maj. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for offentliggørelsen ...

 • Finansministeriet

  Eftersyn af regneprincipper på personskatteområdet

  Publiceret 13-05-2024
  Nyhed

  Finansministeriet og Skatteministeriet har givet adfærdsmodellerne for personskatteændringer et eftersyn. Det har ført til en række justeringer af de anvendte beregningsforudsætninger, der dog samlet ...