Vækst, velfærd og fornyelse - Finanslovforslaget 2003

27-08-2002

Finanslovforslaget for 2003 følger i direkte forlængelse af regeringens hidtidige indsats for at ændre prioriteringen af de offentlige udgifter og sikre en mere effektiv anvendelse af hver eneste skattekrone.

Finanslovforslaget for 2003 følger i direkte forlængelse af regeringens hidtidige indsats for at ændre prioriteringen af de offentlige udgifter og sikre en mere effektiv anvendelse af hver eneste skattekrone.