Budgetoversigt 1, maj 2006

22-05-2006

Ifølge statsregnskabet for 2005 er overskuddet på statens finanser opgjort til godt 80½ mia.kr. i 2005, og overskuddet på statens finanser skønnes til ca. 62½ mia.kr. i 2006.

Ifølge statsregnskabet for 2005 er overskuddet på statens finanser opgjort til godt 80½ mia.kr. i 2005, og overskuddet på statens finanser skønnes til ca. 62½ mia.kr. i 2006.

Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af overskuddet på de samlede offentlige finanser viser et overskud på ca. 61½ mia.kr. i 2005, og på baggrund af den aktuelle vurdering af dansk økonomi forventes der fortsat store overskud på de offentlige finanser på ca. 46 mia. kr. i 2006 og ca. 49 mia. kr. i 2007. Overskuddene i pct. af BNP svarer til 4,0 pct. i 2005, 2,8 pct. i 2006 og 2,9 pct. i 2007.

Der skønnes et omtrent neutralt bidrag til den økonomiske aktivitet fra finanspolitikken i 2006, mens finanspolitikkens stramhedsgrad i 2007 endnu ikke er fastlagt. De konkrete finanspolitiske prioriteringer vil finde sted i løbet af 2006, herunder i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2007, der præsenteres i august.