• Økonomisk Redegørelse, maj 2006

    Publiceret 23-05-2006

    Økonomisk Redegørelse, maj 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 og en vurdering af kravene til finanspolitikken. BNP er steget kraftigt i 2005 og ventes ...

  • Budgetoversigt 1, maj 2006

    Publiceret 22-05-2006

    Ifølge statsregnskabet for 2005 er overskuddet på statens finanser opgjort til godt 80½ mia.kr. i 2005, og overskuddet på statens finanser skønnes til ca. 62½ mia.kr. i 2006.