Økonomisk Redegørelse, maj 2006

23-05-2006

Økonomisk Redegørelse, maj 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 og en vurdering af kravene til finanspolitikken. BNP er steget kraftigt i 2005 og ventes fortsat at stige pænt de næste år - men i et mere afdæmpet tempo.

Økonomisk Redegørelse, maj 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 og en vurdering af kravene til finanspolitikken. BNP er steget kraftigt i 2005 og ventes fortsat at stige pænt de næste år - men i et mere afdæmpet tempo. Beskæftigelsen ventes at stige med 52.000 personer fra 2004 til 2007, mens ledigheden skønnes at falde med mere end 50.000 personer. Ledigheden ventes dermed at udgøre 125.000 personer i 2007. Inflationen ventes at ligge på ca. 2 pct. om året, mens lønstigningerne gradvis forøges blandt andet som følge af pres på arbejdsmarkedet. Der er store overskud på de offentlige finanser, navnlig i 2005, hvor det offentlige overskud er opgjort til 61,4 mia. kr. eller 4 pct. af BNP. De store offentlige overskud skyldes delvis midlertidige, ekstraordinære indtægter. Udviklingen i det strukturelle overskud og i den offentlige gæld svarer til sigtepunkterne i 2010-planen.