Arbejdspapir nr. 6/2002

01-07-2008

Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser

I arbejdspapiret beskrives beregninger af standardiserede importkvoter bl.a. for den samlede import, importen af varer, importen af industrivarer og importen af tjenester – både i faste og løbende priser. Relationerne er inkluderet i Finansministeriets seneste version af ADAM-modellen.

Læs arbejdspapiret Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser

Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen