• Staten betaler skattestoppet

  Publiceret 04-07-2008

  Det er staten og ikke kommunerne, der ”betaler” for skattestoppet. Kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningen af skattestoppet, idet statens bloktilskud tilpasses, så der er ligevægt mellem kommun ...

 • Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark 1983-2005

  Publiceret 04-07-2008

  Dette notat beskriver indkomstudviklingen i Danmark i perioden fra 1983 frem til 2005, som aktuelt er det seneste år, for hvilket der findes detaljerede indkomstoplysninger.

 • Deltid og supplerende dagpenge

  Publiceret 04-07-2008

  Deltidsbeskæftigede udgør en væsentlig arbejdskraftreserve. Det skønnes, at knap 400.000 personer er deltidsbeskæftiget – dvs. arbejder under 37 timer om ugen – svarende til knap 15 pct. af alle beskæ ...

 • Arbejdspapir nr. 7/2002

  Publiceret 01-07-2008

  Beregning af den finanspolitiske holdbarhed

 • Working paper no. 10/2003

  Publiceret 01-07-2008

  Comments on Yergin and West, "Oil Taxation and Oil Company Motivation”

 • Working paper no. 9/2003

  Publiceret 01-07-2008

  Progression in taxation of earned income, wage formation and labour market performance

 • Working paper no. 3/2001

  Publiceret 01-07-2008

  Fiscal sustainability in the OECD. A simple method and some preliminary results

 • Working paper no. 13/2005

  Publiceret 01-07-2008

  Labour market regimes in Europe and labour market performance

 • Arbejdspapir nr. 1/2001

  Publiceret 01-07-2008

  Analyse af det offentlige forbrug siden 1992

 • Working paper no. 12/2005

  Publiceret 01-07-2008

  Availability criteria in 25 countries