Deltid og supplerende dagpenge

04-07-2008

Deltidsbeskæftigede udgør en væsentlig arbejdskraftreserve. Det skønnes, at knap 400.000 personer er deltidsbeskæftiget – dvs. arbejder under 37 timer om ugen – svarende til knap 15 pct. af alle beskæftigede. Heraf er ca. 32.600 personer ansat på fast nedsat tid med supplerende dagpenge1 svarende til knap 8.000 ledige fuldtidspersoner.

Læs hele notatet om deltid og supplerende dagpenge her