Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark 1983-2005

04-07-2008

Dette notat beskriver indkomstudviklingen i Danmark i perioden fra 1983 frem til 2005, som aktuelt er det seneste år, for hvilket der findes detaljerede indkomstoplysninger.

I 2004 og 2005 er de disponible realindkomster for hele befolkningen i gennemsnit steget med henholdsvis 4,4 pct. og 3,2 pct. Det er en væsentlig højere årlig vækst end i de foregående godt 20 år. Fra 1983 til 2003 voksede indkomsterne således i gennemsnit med 1,3 pct. om året.

Alle grupper på og udenfor arbejdsmarkedet har i 2005 fået en stigning i de reale disponible indkomster – ligesom det var tilfældet i 2004.

I 2005 har indkomstfremgangen været størst for den ældre del af befolkningen – herunder folkepensionister og efterlønsmodtagere – samt selvstændige. Disse grupper har således i gennemsnit haft en højere indkomstvækst i 2005 end resten af befolkningen.

Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at indkomstvæksten i 2005 især skyldes stigende kapitalindkomster (herunder aktieindkomst og afkast af egen bolig), og at kapitalindkomsten (som ikke omfatter afkast af pensionsopsparing) typisk udgør en større andel af den disponible indkomst for de ældre på grund af højere (netto)formue.

I 2004 skyldtes indkomstvæksten derimod især stigende personlige indkomster og lavere indkomstskat, og indkomstvæksten i 2004 var derfor større for de beskæftigede end for resten af befolkningen.

Indkomstudviklingen og -fordelingen i Danmark 1983-2005