Staten betaler skattestoppet

04-07-2008

Det er staten og ikke kommunerne, der ”betaler” for skattestoppet. Kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningen af skattestoppet, idet statens bloktilskud tilpasses, så der er ligevægt mellem kommunernes udgifter og indtægter.


Læs hele notatet Staten betaler skattestoppet