Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark

20-06-2008

Arbejdspapiret ”Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark” indeholder en analyse af væksten i de disponible indkomster og ændringerne i indkomstfordelingen i Danmark frem til 2004, som er det seneste år med detaljerede indkomstoplysninger.

Arbejdspapiret ”Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark” indeholder en analyse af væksten i de disponible indkomster og ændringerne i indkomstfordelingen i Danmark frem til 2004, som er det seneste år med detaljerede indkomstoplysninger.

Arbejdspapiret fastslår bl.a. følgende: 

  • Historisk kraftig indkomstfremgang i 2004
  • Små udsving i indkomstforskellene i de senere år
  • Stor mobilitet ud af lavindkomstgruppen

Historisk kraftig indkomstfremgang for alle indkomstgrupper i 2004

Væksten i befolkningens disponible realindkomster var i 2004 næsten tre gange så stor som den gennemsnitlige vækst de sidste tyve år. Konkret voksede befolkningens realindkomster med 4,4 procent i gennemsnit i 2004. Halvdelen af stigningen i de disponible indkomster i 2004 skyldes skattenedsættelserne på arbejdsindkomst og suspensionen af SP-bidraget.

De beskæftigede har oplevet en særlig kraftig indkomstfremgang på fem procent, som afspejler nedsættelserne af indkomstskatten, der netop var målrettet de beskæftigede. Men ikke-beskæftigede, som eksempelvis ledige og pensionister, havde også en historisk set høj real indkomstfremgang på i gennemsnit godt tre procent i 2004. For folkepensionister afspejler fremgangen blandt andet den supplerende pensionsydelse (”ældrechecken”). 

Små udsving i indkomstforskellene 

Indkomstforskellene har ikke ændret sig for gruppen af beskæftigede fra 2003 til 2004. For hele befolkningen er indkomstforskellene derimod vokset med 0,3 pct.-enheder målt ved den såkaldte Gini-koefficient. Den lille stigning i indkomstforskellene ændrer ikke ved Danmarks position som et af de lande i den vestlige verden, hvor indkomstforskellene er mindst.

I hele perioden fra 2000 til 2004 er indkomstforskellene steget med 0,1 pct.-enheder i gennemsnit om året. I perioden 1994 til 2000 steg indkomstforskellene 0,4 pct.-enheder i gennemsnit om året. Udviklingen i de senere år har således været mere afdæmpet. 

Stor mobilitet ud af lavindkomstgruppen 

Danmark er ifølge den seneste OECD-undersøgelse fra 2005 det land i den vestlige verden, hvor den mindste andel af befolkningen er i lavindkomstgruppen. I 2004 er 4,9 procent af befolkningen i Danmark i lavindkomstgruppen.

Mobiliteten ud af lavindkomstgruppen er meget høj. Omkring halvdelen af dem, der er i gruppen i et år, er ude af gruppen året efter. De personer, der var i lavindkomstgruppen i 2003, havde således en gennemsnitlig indkomstfremgang på 90 procent i 2004, idet fx studerende fik arbejde, ledige fandt beskæftigelse osv.

Over halvdelen af lavindkomstgruppen består af studerende, selvstændige og beskæftigede lønmodtagere. Der optræder stort set ingen pensionister, efterlønsmodtagere eller førtidspensionister i lavindkomstgruppen.

Lavindkomstgruppen bliver defineret som de personer, der har indkomster på under 50 procent af medianindkomsten. Medianindkomsten er indkomsten for den person, der i det enkelte år er lige i midten af indkomstfordelingen. I og med, at medianindkomsten er vokset betydeligt, er "overliggeren" så at sige blevet hævet tilsvarende. Lavindkomstgruppen er af den grund vokset siden midten af 1990’erne og er fra 2003 til 2004 øget med 0,4 pct.-enheder. Samtidig er der tale om en stor vækst i den gennemsnitlige realindkomst og købekraft blandt personer i lavindkomstgruppen.